Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Axit_Cacboxylic

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên CS DT

Hoạt động của Axit_Cacboxylic

Điểm: 6,629 điểm (hạng #63)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 481 (trong đó có 393 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 249 (có 182 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 28 câu hỏi, 51 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 70 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 237 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x7
Thành tích hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x12
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x458
Điểm danh hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x334
Vì sự trở lại hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1

Vàng (10)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x32
Chăm chỉ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...