Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Bendy

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên

Hoạt động của Bendy

Điểm: 2,621 điểm (hạng #142)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 99 (trong đó có 98 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 208 (có 126 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 178 câu hỏi, 155 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 323 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 198 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Câu hỏi hay hạng III x10
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x83
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x3
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (9)

Tri ân hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x53

Vàng (7)

Tri ân hạn I x1
Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x11
...