Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia sự kiện đố vui Tết Selfomy Lì Xì

Thành viên Cow_xynk_xell

Thành viên trong: 11 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên ╰‿╯Bò✔ ßαƴ✔ℳàųᴾᴿᴼシ

Hoạt động của Cow_xynk_xell

Điểm: 3,994 điểm (hạng #104)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 89 (trong đó có 80 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 280 (có 162 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 5
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 9 câu hỏi, 164 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 173 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 90 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng III x 3
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 15

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 3

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
...