Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Dĩnh Bảo

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên dĩnh bảo

Hoạt động của Dĩnh Bảo

Điểm: 1,330 điểm (hạng #323)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 53 (trong đó có 33 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 122 (có 18 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 81
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 66 câu hỏi, 68 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 126 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 107 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Tri ân hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x47
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x16
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x7
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1

Bạc (10)

Biên tập viên hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x29
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1

Vàng (5)

Câu hỏi hot hạng I x14
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
...