Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Dương Thị Thanh Lam

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Dương Thị Thanh Lam

Hoạt động của Dương Thị Thanh Lam

Điểm: 232 điểm (hạng #1,197)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 18 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 26 câu hỏi, 52 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 78 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 59 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (10)

Câu trả lời hay hạng III x16
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x3
Thành tích hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x3
Câu hỏi hot hạng III x3

Bạc (6)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x3

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x1
...