Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên David_Backham

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hoàn

Hoạt động của David_Backham

Điểm: 745 điểm (hạng #490)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 37 (trong đó có 35 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 37 (có 13 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 29
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 27 câu hỏi, 168 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 184 bỏ phiếu, 11 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 61 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x10
Câu trả lời hay hạng III x3
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x33
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (10)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x14
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Điểm danh hạng II x1

Vàng (4)

Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x3
...