Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Do_anhThu159

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên Anh Thư Đỗ

Hoạt động của Do_anhThu159

Điểm: 9,336 điểm (hạng #43)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 518 (trong đó có 401 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 550 (có 294 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 26
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 112 câu hỏi, 281 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 365 bỏ phiếu, 28 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 205 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x9
Chăm chỉ hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x8
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x537
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x400
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x4
Điểm danh hạng II x1

Vàng (12)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x91
10,000 điểm x1
BTC cuộc thi x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...