Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Duyen2011

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Cộng Tác Viên
Họ và tên HarryJoy

Hoạt động của Duyen2011

Điểm: 267 điểm (hạng #1,061)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 20 (trong đó có 12 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 20
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 29 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (6)

Biên tập viên hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Câu hỏi hot hạng III x20

Bạc (2)

Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x20

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x18
...