search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Fennik

Hoạt động của Fennik

Điểm: 3,806 điểm (hạng #106)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 9 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 474 (có 40 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 143
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 91 câu hỏi, 168 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 235 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 204 bỏ phiếu, 18 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Cập nhật ảnh đại diện x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 7
Câu trả lời hay hạng III x 24
Vì sự tương trợ hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Xác minh thành công email x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Tiến sĩ x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 4
Đọc giả hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 3
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 3
...