Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Hacker_an_danh

Thành viên trong: 6 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên ╰‿╯A͙N͙O͙N͙Y͙M͙O͙U͙S͙ ✦H͙A͙C͙K͙E͙R͙︵²ᵏ⁷

Hoạt động của Hacker_an_danh

Điểm: 706 điểm (hạng #417)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 42 (trong đó có 33 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 205 (có 79 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 22
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 133 câu hỏi, 321 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 324 bỏ phiếu, 130 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 258 bỏ phiếu, 45 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x18
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x4

Bạc (9)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x1

Vàng (5)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
...