Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Huy20072

Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Huy Đức

Hoạt động của Huy20072

Điểm: 50 điểm (hạng #9,256)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 2 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 4
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (2)

Đọc giả hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (1)

Vì sự trở lại hạng II x1
...