Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Ice bear

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên (đã khóa)
Họ và tên Nguyễn Phương Thảo

Hoạt động của Ice bear

Điểm: 9,395 điểm (hạng #42)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 210 (trong đó có 164 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,545 (có 250 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 236
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 368 câu hỏi, 518 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 803 bỏ phiếu, 83 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 547 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x31
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x34
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x212
Vì sự tương trợ hạng III x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x3
Câu hỏi hot hạng II x136
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (11)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x21
Câu trả lời hay hạng I x1
...