Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Jena

Thành viên trong: 1 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên phương♪nhi

Hoạt động của Jena

Điểm: 262 điểm (hạng #1,259)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 0
Các câu trả lời: 22 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
...