Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Kamado

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên hieu huy

Hoạt động của Kamado

Điểm: 5,709 điểm (hạng #78)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 237 (trong đó có 221 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 300 (có 180 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 126 câu hỏi, 207 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 330 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 189 bỏ phiếu, 9 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Câu trả lời hay hạng III x4
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x38

Bạc (9)

Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x16
Thành tích hạng II x1

Vàng (7)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x4
...