search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Kamado

Hoạt động của Kamado

Điểm: 5,518 điểm (hạng #66)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 237 (trong đó có 220 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 300 (có 162 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 126 câu hỏi, 207 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 330 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 186 bỏ phiếu, 9 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Câu trả lời hay hạng III x 3
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Loading...
...