Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Khang1000

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hoàng Khang

Hoạt động của Khang1000

Điểm: 29,693 điểm (hạng #5)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 1,325 (trong đó có 1,167 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,646 (có 952 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 160
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 317 câu hỏi, 563 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 556 bỏ phiếu, 324 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 488 bỏ phiếu, 89 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x1353
Câu trả lời hay hạng III x27
Câu hỏi hay hạng III x22
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x1012
Câu trả lời hay hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Bình luận hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (13)

Tri ân hạn I x1
Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x98
Biên tập viên hạng I x1
10,000 điểm x1
Chăm chỉ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...