Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên KiteXPhan

Thành viên trong: 2 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên KiteX Phan

Hoạt động của KiteXPhan

Điểm: 241 điểm (hạng #1,391)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 19 (có 7 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
...