Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Lala Manaka

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thu Huyền

Hoạt động của Lala Manaka

Điểm: 2,254 điểm (hạng #204)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 34 (trong đó có 22 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 360 (có 13 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 126
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 70 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 71 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 92 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Đọc giả hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x34
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Biên tập viên hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x10
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x4

Bạc (13)

Câu hỏi hot hạng II x40
Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (7)

Câu hỏi hot hạng I x19
Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Vì sự tương trợ hạng I x1
Thành tích hạng I x1
...