Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Le-An-Nhi

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên 7A Lớp

Hoạt động của Le-An-Nhi

Điểm: 28 điểm (hạng #12,024)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 17 (trong đó có 7 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 37 câu hỏi, 35 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 72 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (8)

Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x3
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x17

Bạc (3)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x15

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x3
...