search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Linh RiPy

Hoạt động của Linh RiPy

Điểm: 299 điểm (hạng #1,029)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 5 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 45 (có 5 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 28
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 8 bỏ phiếu, 2 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 9
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 2
Thành tích hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 4

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 1
Loading...
...