Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên MAN6002

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nam Phùng

Hoạt động của MAN6002

Điểm: 2,335 điểm (hạng #199)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 54 (trong đó có 41 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 135 (có 103 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 32
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 101 câu hỏi, 107 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 202 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 239 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x33
Câu trả lời hay hạng III x36
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x55
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (12)

Đọc giả hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x50
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (10)

Đọc giả hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Thành tích hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x17
Vì sự trở lại hạng I x1
...