Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Meow_Nhi

Thành viên trong: 9 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên Meow_Nhi

Hoạt động của Meow_Nhi

Điểm: 236 điểm (hạng #1,450)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 3
Các câu trả lời: 21 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 3 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (3)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
...