Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Tham gia sự kiện đố vui Tết Selfomy Lì Xì

Thành viên My NaMe Is SIro

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên HIMOUTO UMARU-CHAN

Hoạt động của My NaMe Is SIro

Điểm: 748 điểm (hạng #453)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 3 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 79 (có 9 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 42
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 3 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 54 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 8
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 2
Câu hỏi hot hạng II x 2
1,000 điểm x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 2
...