Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên N3M5T7

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Minh Trí

Hoạt động của N3M5T7

Điểm: 5,717 điểm (hạng #77)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 440 (trong đó có 267 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 158 (có 19 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 7
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 66 câu hỏi, 218 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 260 bỏ phiếu, 24 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 564 bỏ phiếu, 10 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (16)

Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x79
Bỏ phiếu hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x72
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x167
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x11

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x58

Vàng (7)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x3
...