Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên NamikazeMinato

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Kiệt Phan

Hoạt động của NamikazeMinato

Điểm: 1,438 điểm (hạng #290)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 94 (trong đó có 73 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 202 (có 38 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 96
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 204 câu hỏi, 349 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 549 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 352 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu hỏi hay hạng III x46
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x31
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x96
Bình luận hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x6
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (16)

Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x7
Câu trả lời hay hạng II x2
Câu trả lời hay hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x82
Vì sự trở lại hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (8)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x48
Vì sự trở lại hạng I x1
...