search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Nguyễn Thị Nhật Linh

Hoạt động của Nguyễn Thị Nhật Linh

Điểm: 13,757 điểm (hạng #18)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 434 (trong đó có 417 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,577 (có 99 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 800
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 565 bỏ phiếu, 43 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Tri ân hạng III x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 25
Câu hỏi hot hạng III x 393
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 45
Thành tích hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 308
Thành tích hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 170
Loading...
...