Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Nguyentrantunhan

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Biệt đội chuyên gia
Họ và tên

Hoạt động của Nguyentrantunhan

Điểm: 3,245 điểm (hạng #129)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 50 (trong đó có 11 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 377 (có 82 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 14
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 4 câu hỏi, 28 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 32 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 97 bỏ phiếu, 6 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Câu trả lời hay hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 7
Biên tập viên hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 2
Điểm danh hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 12
Vì sự công bằng hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...