Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Nhok_Evil

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nhok_Evil

Hoạt động của Nhok_Evil

Điểm: 8,401 điểm (hạng #48)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 14 (trong đó có 9 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,516 (có 91 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 363
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 12 câu hỏi, 24 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 35 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 350 bỏ phiếu, 36 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (19)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x15
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x54
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x12
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x1

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x14
Tri ân hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x5
Vì sự tương trợ hạng II x1

Vàng (9)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
10,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x7
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...