Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên NicT_NaRi

Thành viên trong: 11 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của NicT_NaRi

Điểm: 3,963 điểm (hạng #107)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 236 (trong đó có 188 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 99 (có 11 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 0
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 28 câu hỏi, 68 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 34 bỏ phiếu, 62 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 607 bỏ phiếu, 51 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 75
Vì sự tương trợ hạng III x 56
Câu trả lời hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 104
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 30
Điểm danh hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 7
Vì sự trở lại hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 5
Câu trả lời hay hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
...