Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên No_Name

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của No_Name

Điểm: 1,324 điểm (hạng #308)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 58 (trong đó có 48 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 111 (có 29 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 94
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 71 câu hỏi, 154 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 225 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 225 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu trả lời hay hạng III x31
Vì sự tương trợ hạng III x6
100 điểm x1
Thành tích hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x28
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x58
Điểm danh hạng III x1

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x3
Câu trả lời hay hạng II x2
Câu hỏi hot hạng II x57

Vàng (6)

Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x30
...