Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Nqoc_baka

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên ɖʊօռɢɮẻօռɢọƈ

Hoạt động của Nqoc_baka

Điểm: 33,427 điểm (hạng #2)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 640 (trong đó có 538 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,228 (có 933 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 23
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 180 câu hỏi, 170 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 330 bỏ phiếu, 20 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,753 bỏ phiếu, 200 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu hỏi hay hạng III x126
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x197
Thành tích hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x287
Vì sự tương trợ hạng III x3
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (15)

Chăm chỉ hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x154
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1

Vàng (13)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x2
Chăm chỉ hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x14
Vì sự trở lại hạng I x1
...