Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Nqoc_baka

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Quản Trị Viên
Họ và tên mê Taeguk nma juu Yoongie

Hoạt động của Nqoc_baka

Điểm: 29,784 điểm (hạng #3)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 644 (trong đó có 565 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,259 (có 987 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 21
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 181 câu hỏi, 169 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 333 bỏ phiếu, 17 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,802 bỏ phiếu, 198 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Câu hỏi hay hạng III x131
Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x201
Thành tích hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x467
Vì sự tương trợ hạng III x3
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Chăm chỉ hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x282
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x3
Hạng II cuộc thi x1

Vàng (14)

Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
10,000 điểm x2
Chăm chỉ hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x90
Vì sự trở lại hạng I x1
BTC cuộc thi x1
...