Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên PTG

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên ๖ۣۜPTG๛

Hoạt động của PTG

Điểm: 13,685 điểm (hạng #20)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 905 (trong đó có 874 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 835 (có 344 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 155
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 265 câu hỏi, 784 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 960 bỏ phiếu, 89 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 935 bỏ phiếu, 68 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
100 điểm x1
Câu hỏi hot hạng III x337
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x75
Câu hỏi hay hạng III x112
Thành tích hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x8
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Câu hỏi hot hạng II x178
Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x4
Điểm danh hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (11)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x29
Thành tích hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
10,000 điểm x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...