Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Robloxian

Thành viên trong: 10 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên

Hoạt động của Robloxian

Điểm: 4,458 điểm (hạng #111)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 183 (trong đó có 173 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 210 (có 135 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 24
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 50 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 45 bỏ phiếu, 8 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 50 bỏ phiếu, 5 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

100 điểm x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x5
Câu trả lời hay hạng III x3
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x31
Điểm danh hạng III x1

Bạc (11)

Vì sự trở lại hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x12

Vàng (6)

Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x1
...