Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Sarah_Zin_cutee

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bngoc

Hoạt động của Sarah_Zin_cutee

Điểm: 5,486 điểm (hạng #83)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 32 (trong đó có 32 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 705 (có 154 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 17
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 423 câu hỏi, 273 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 696 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 381 bỏ phiếu, 16 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Tri ân hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x81
Thành tích hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x21
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x8
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x32
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Thành tích hạng II x1
1,000 điểm x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x24
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (9)

Trả lời tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x11
Vì sự trở lại hạng I x1
...