Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Sharks

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bảo Bảo

Hoạt động của Sharks

Điểm: 2,569 điểm (hạng #189)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 168 (trong đó có 91 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 147 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 85
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 48 câu hỏi, 127 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 77 bỏ phiếu, 98 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 185 bỏ phiếu, 12 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Tri ân hạng III x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Câu hỏi hot hạng III x160
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x12
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x26
Bình luận hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Bỏ phiếu hạng III x1

Bạc (13)

Câu hỏi hot hạng II x100
Đọc giả hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x2
Câu hỏi hay hạng II x1

Vàng (8)

Câu hỏi hot hạng I x41
Vì sự công bằng hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
...