Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Tí Vua Đệ Nhất

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tí Vua Đệ Nhất

Hoạt động của Tí Vua Đệ Nhất

Điểm: 28,075 điểm (hạng #6)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 720 (trong đó có 661 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,416 (có 429 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,658
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2,227 câu hỏi, 1,594 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,802 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2,235 bỏ phiếu, 129 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x231
Câu hỏi hay hạng III x246
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x4
Câu hỏi hot hạng III x716
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (18)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x13
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x9
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x447
Vì sự tương trợ hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (17)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Bình luận hạng I x1
10,000 điểm x1
Biên tập viên hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x47
Câu trả lời hay hạng I x3
Vì sự tương trợ hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Huy chương vàng Hè Về 2018 x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...