search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên Tí Vua Đệ Nhất

Hoạt động của Tí Vua Đệ Nhất

Điểm: 31,218 điểm (hạng #2)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 718 (trong đó có 661 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,426 (có 386 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,663
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2,235 câu hỏi, 1,596 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,812 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2,185 bỏ phiếu, 127 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 225
Câu hỏi hay hạng III x 245
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Câu hỏi hot hạng III x 330

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 13
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 9
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 112
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 23
Câu trả lời hay hạng I x 3
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Huy chương vàng Hè Về 2018 x 1
...