Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Tí Vua Đệ Nhất

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tí Vua Đệ Nhất

Hoạt động của Tí Vua Đệ Nhất

Điểm: 31,319 điểm (hạng #2)
Danh hiệu: Phó giáo sư
Các câu hỏi: 718 (trong đó có 661 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 2,419 (có 407 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 2,659
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2,235 câu hỏi, 1,595 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 3,811 bỏ phiếu, 19 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2,201 bỏ phiếu, 127 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 228
Câu hỏi hay hạng III x 245
100 điểm x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Thành tích hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 4
Câu hỏi hot hạng III x 440
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 13
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 9
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 140
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Bình luận hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 31
Câu trả lời hay hạng I x 3
Vì sự tương trợ hạng I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Huy chương vàng Hè Về 2018 x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...