Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Teemo-

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Phương Thảo

Hoạt động của Teemo-

Điểm: 19,640 điểm (hạng #11)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 941 (trong đó có 897 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,327 (có 413 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 345
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2,270 câu hỏi, 4,760 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 6,513 bỏ phiếu, 517 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,750 bỏ phiếu, 160 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (18)

Câu hỏi hay hạng III x304
Tri ân hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x140
Thành tích hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x961
Bình luận hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x12
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (17)

Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x772
Chăm chỉ hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x6
Câu trả lời hay hạng II x5
Câu trả lời hay hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (16)

Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
10,000 điểm x1
Câu hỏi hot hạng I x283
Biên tập viên hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Hè về 2019 BTC x1
Câu hỏi hay hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
...