Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Thuys sociu

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Thanh's Thúy's Nguyễn's

Hoạt động của Thuys sociu

Điểm: 10,367 điểm (hạng #34)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 28 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,947 (có 105 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 228
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 3 câu hỏi, 27 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 30 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 467 bỏ phiếu, 72 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (17)

Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x55
Trả lời tích cực hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x4
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x29
Vì sự tương trợ hạng III x3
Bỏ phiếu hạng III x1

Bạc (15)

Đọc giả hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x3
Câu hỏi hot hạng II x22
Vì sự tương trợ hạng II x1

Đồng (2)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1

Vàng (10)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
10,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Chăm chỉ hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x2
Câu trả lời hay hạng I x1
...