Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Tuyên Phạm

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Tuyên Phạm

Hoạt động của Tuyên Phạm

Điểm: 968 điểm (hạng #409)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 7 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 149 (có 30 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 16
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 299 câu hỏi, 99 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 397 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 79 bỏ phiếu, 3 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (15)

100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x14
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x3
Bỏ phiếu hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Câu hỏi hot hạng III x7

Bạc (7)

Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x8

Vàng (3)

Đọc giả hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
...