Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên Yasuo_VN

Thành viên trong: 3 tháng
Loại: Thành viên
Họ và tên ✔YASUOᵛᶰシ

Hoạt động của Yasuo_VN

Điểm: 870 điểm (hạng #415)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 50 (trong đó có 34 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 26 (có 21 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 11 câu hỏi, 7 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 18 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 25 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1

Bạc

Tri ân hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1

Vàng

Tri ân hạn I x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
...