Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên _Grizzly_

Thành viên trong: 2 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên 도영서 :D

Hoạt động của _Grizzly_

Điểm: 5,515 điểm (hạng #73)
Danh hiệu: Thạc sĩ
Các câu hỏi: 173 (trong đó có 149 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 342 (có 218 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 10
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 29 câu hỏi, 98 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 121 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 305 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Đọc giả hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x7
100 điểm x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x20
Câu hỏi hot hạng III x159
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (11)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Tri ân hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x94

Vàng (6)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x3
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x19
...