search
Đăng nhập
Chào mừng bạn đã đến với Selfomy, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay
Lớp 6/7 TK nay đã là Selfomy - vẫn là nền tảng hỗ trợ học sinh Việt Nam tự học mà bạn yêu thích! Tìm hiểu thêm

Thành viên anhkhomau2007

Hoạt động của anhkhomau2007

Điểm: 157 điểm (hạng #4,062)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 12 (trong đó có 6 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1
Các bình luận: 6
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 11 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 13 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 6 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
100 điểm x 1
Đọc giả hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 4
Bỏ phiếu hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Câu hỏi hot hạng II x 3
Loading...
...