Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên army_army

Thành viên trong: 3 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Phạm Linh Nhi

Hoạt động của army_army

Điểm: 1,739 điểm (hạng #252)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 51 (trong đó có 44 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 74 (có 51 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 67 câu hỏi, 82 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 148 bỏ phiếu, 1 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 173 bỏ phiếu, 6 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (14)

Câu trả lời hay hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x16
Câu hỏi hay hạng III x30
Câu hỏi hot hạng III x39
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1

Bạc (9)

Câu hỏi hot hạng II x27
Đọc giả hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1

Vàng (5)

Tri ân hạn I x1
Đọc giả hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x3
...