Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên baothanhnho

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Gia Bảo Nguyễn Lê

Hoạt động của baothanhnho

Điểm: 23 điểm (hạng #12,053)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 3 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 0
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 1 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (4)

Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x10
100 điểm x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1

Bạc (1)

Câu hỏi hot hạng II x8

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x5
...