Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên bing2122

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Bing N Nguyễn

Hoạt động của bing2122

Điểm: 567 điểm (hạng #551)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 14 (trong đó có 4 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 44 (có 10 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 123
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 24 câu hỏi, 55 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 79 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 81 bỏ phiếu, 4 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Đọc giả hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Điểm danh hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 4
100 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng III x 7
Bỏ phiếu hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 7
Thành tích hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 7
Biên tập viên hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 2
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Câu hỏi hay hạng I x 3
Biên tập viên hạng I x 1
...