Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên botrf22501

Thành viên trong: 1 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Have a wonderful day

Hoạt động của botrf22501

Điểm: -859 điểm (hạng #12,806)
Các câu hỏi: 134 (trong đó có 65 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 741 (có 276 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 47
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 135 câu hỏi, 85 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 161 bỏ phiếu, 59 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 46 bỏ phiếu, 87 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (15)

Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Đọc giả hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x60
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (13)

Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x5
Điểm danh hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (8)

Đọc giả hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Tri ân hạn I x1
...