Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên boy_tuongcuop_tb1989582

Thành viên trong: 4 tuần
Loại: Thành viên
Họ và tên Duc Canh

Hoạt động của boy_tuongcuop_tb1989582

Điểm: 137 điểm (hạng #7,501)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 1 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 8 (có 3 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 4
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 1 câu hỏi, 1 trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 4 bỏ phiếu, 1 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Tri ân hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Câu hỏi hot hạng III x 1
...