Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên boybanhbeo

Thành viên trong: 8 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Boy Bánh Bèo

Hoạt động của boybanhbeo

Điểm: 995 điểm (hạng #404)
Danh hiệu: Thần đồng
Các câu hỏi: 92 (trong đó có 43 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 126 (có 44 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 33
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 40 câu hỏi, 44 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 77 bỏ phiếu, 7 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 270 bỏ phiếu, 21 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 3 câu hỏi, −450 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (19)

Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x17
Vì sự tương trợ hạng III x3
Bỏ phiếu hạng III x1
Yêu thích hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Thành tích hạng III x1
Xác minh thành công email x1
Đọc giả hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x92
Câu hỏi hay hạng III x12
Biên tập viên hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Điểm danh hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (14)

Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Câu trả lời hay hạng II x4
Câu hỏi hot hạng II x90
Thành tích hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x1
Biên tập viên hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1
Điểm danh hạng II x1

Vàng (8)

Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x56
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Tri ân hạn I x1
...