Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên chi7athuhau

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Hồ Phương Chi

Hoạt động của chi7athuhau

Điểm: 321 điểm (hạng #770)
Danh hiệu: Học sinh
Các câu hỏi: 10 (trong đó có 8 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 20 (có 6 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 45
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 14 bỏ phiếu, 4 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (12)

Cập nhật ảnh đại diện x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Câu hỏi hot hạng III x15
Tri ân hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x2
Câu trả lời hay hạng III x1
Thành tích hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1

Bạc (4)

Đọc giả hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x11
Tri ân hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1

Vàng (1)

Câu hỏi hot hạng I x1
...