Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên chibao

Thành viên trong: 8 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Bùi Lê Chí Bảo

Hoạt động của chibao

Điểm: 2,178 điểm (hạng #210)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 33 (trong đó có 25 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 175 (có 57 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 225
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 276 câu hỏi, 626 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 841 bỏ phiếu, 61 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 319 bỏ phiếu, 26 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 2 câu hỏi, −100 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (20)

Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x42
Bỏ phiếu hạng III x1
Yêu thích hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x34
Vì sự công bằng hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x1
100 điểm x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Thành tích hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Đọc giả hạng III x1
Chăm chỉ hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x2
Câu hỏi hay hạng III x17
Điểm danh hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Tri ân hạng III x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (16)

Trả lời tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x5
Bỏ phiếu hạng II x1
Câu hỏi hot hạng II x35
Câu trả lời hay hạng II x1
1,000 điểm x1
Biên tập viên hạng II x1
Đọc giả hạng II x1
Thành tích hạng II x1
Điểm danh hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x4
Bình luận hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (12)

Trả lời tích cực hạng I x1
Bỏ phiếu hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
Đọc giả hạng I x1
Trạng nguyên x1
Câu trả lời hay hạng I x2
Điểm danh hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x25
Thành tích hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Câu hỏi hay hạng I x1
...