Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên chibao

Thành viên trong: 5 năm
Loại: Ban Quản Trị
Họ và tên Bùi Lê Chí Bảo

Hoạt động của chibao

Điểm: 2,022 điểm (hạng #199)
Danh hiệu: Cử nhân
Các câu hỏi: 32 (trong đó có 19 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 170 (có 55 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 195
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 200 câu hỏi, 511 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 657 bỏ phiếu, 54 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 254 bỏ phiếu, 23 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 41
Bỏ phiếu hạng III x 1
Yêu thích hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 31
Vì sự công bằng hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
100 điểm x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Thành tích hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Đọc giả hạng III x 1
Chăm chỉ hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 2
Câu hỏi hay hạng III x 12
Điểm danh hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Tri ân hạng III x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Trả lời tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 5
Bỏ phiếu hạng II x 1
Câu hỏi hot hạng II x 26
Câu trả lời hay hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Biên tập viên hạng II x 1
Đọc giả hạng II x 1
Thành tích hạng II x 1
Điểm danh hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 3
Bình luận hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Trả lời tích cực hạng I x 1
Bỏ phiếu hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
Đọc giả hạng I x 1
Trạng nguyên x 1
Câu trả lời hay hạng I x 2
Điểm danh hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 12
Thành tích hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
...