Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên dat97tqt

Thành viên trong: 4 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thành Đạt

Hoạt động của dat97tqt

Điểm: 13,680 điểm (hạng #19)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 92 (trong đó có 32 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,411 (có 377 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 653
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 143 câu hỏi, 222 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 301 bỏ phiếu, 64 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,313 bỏ phiếu, 59 rút phiếu

Huy chương

Đồng

Xác minh thành công email x 1
Câu trả lời hay hạng III x 1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x 1
Cập nhật ảnh đại diện x 1
Đọc giả hạng III x 1
100 điểm x 1
Tri ân hạng III x 1
Vì sự công bằng hạng III x 1
Bỏ phiếu hạng III x 1
Câu hỏi hay hạng III x 44
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x 1
Biên tập viên hạng III x 1
Trả lời tích cực hạng III x 1
Câu trả lời hay hạng III x 269
Thành tích hạng III x 1
Vì sự tương trợ hạng III x 5
Điểm danh hạng III x 1
Câu hỏi hot hạng III x 80
Chăm chỉ hạng III x 1
Bình luận hạng III x 1
Vì sự trở lại hạng III x 1

Bạc

Đọc giả hạng II x 1
Vì sự công bằng hạng II x 1
Tri ân hạng II x 1
Bỏ phiếu hạng II x 1
Trả lời tích cực hạng II x 1
1,000 điểm x 1
Thành tích hạng II x 1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 1
Câu hỏi hay hạng II x 10
Câu hỏi hot hạng II x 54
Biên tập viên hạng II x 1
Chăm chỉ hạng II x 1
Bình luận hạng II x 1
Câu trả lời hay hạng II x 10
Điểm danh hạng II x 1
Vì sự tương trợ hạng II x 1
Vì sự trở lại hạng II x 1

Vàng

Đọc giả hạng I x 1
Vì sự công bằng hạng I x 1
Trả lời tích cực hạng I x 1
Câu hỏi hot hạng I x 15
Bỏ phiếu hạng I x 1
Thành tích hạng I x 1
Câu trả lời hay hạng I x 1
Biên tập viên hạng I x 1
10,000 điểm x 1
Câu hỏi hay hạng I x 6
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x 1
Điểm danh hạng I x 1
Tri ân hạn I x 1
Ban tổ chức Hè về 2018 x 1
Bình luận hạng I x 1
Vì sự trở lại hạng I x 1
...