Chào mừng bạn đến với Selfomy Hỏi Đáp, hãy Hỏi bài tập hoặc Tham gia ngay

Thành viên dat97tqt

Thành viên trong: 7 năm
Loại: Thành viên
Họ và tên Nguyễn Thành Đạt

Hoạt động của dat97tqt

Điểm: 12,672 điểm (hạng #27)
Danh hiệu: Tiến sĩ
Các câu hỏi: 93 (trong đó có 33 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 1,410 (có 386 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 652
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 143 câu hỏi, 222 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 301 bỏ phiếu, 64 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 1,358 bỏ phiếu, 60 rút phiếu
Câu hỏi thưởng điểm đang chạy: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu hỏi thưởng điểm đã tạo: 0 câu hỏi, 0 điểm
Câu trả lời được thưởng điểm: 0 câu hỏi, 0 điểm

Huy chương

Đồng (21)

Xác minh thành công email x1
Câu trả lời hay hạng III x1
Cập nhật Thông tin đầy đủ x1
Cập nhật ảnh đại diện x1
Đọc giả hạng III x1
100 điểm x1
Tri ân hạng III x1
Vì sự công bằng hạng III x1
Bỏ phiếu hạng III x1
Câu hỏi hay hạng III x45
Đặt câu hỏi tích cực hạng III x1
Biên tập viên hạng III x1
Trả lời tích cực hạng III x1
Câu trả lời hay hạng III x271
Thành tích hạng III x1
Vì sự tương trợ hạng III x5
Điểm danh hạng III x1
Câu hỏi hot hạng III x95
Chăm chỉ hạng III x1
Bình luận hạng III x1
Vì sự trở lại hạng III x1

Bạc (18)

Đọc giả hạng II x1
Vì sự công bằng hạng II x1
Tri ân hạng II x1
Bỏ phiếu hạng II x1
Trả lời tích cực hạng II x1
1,000 điểm x1
Thành tích hạng II x1
Đặt câu hỏi tích cực hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x1
Câu hỏi hay hạng II x11
Câu hỏi hot hạng II x101
Biên tập viên hạng II x1
Chăm chỉ hạng II x1
Bình luận hạng II x1
Câu trả lời hay hạng II x11
Điểm danh hạng II x1
Vì sự tương trợ hạng II x1
Vì sự trở lại hạng II x1

Vàng (17)

Đọc giả hạng I x1
Vì sự công bằng hạng I x1
Trả lời tích cực hạng I x1
Câu hỏi hot hạng I x74
Bỏ phiếu hạng I x1
Thành tích hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
Biên tập viên hạng I x1
10,000 điểm x1
Câu hỏi hay hạng I x6
Đặt câu hỏi tích cực hạng I x1
Điểm danh hạng I x1
Tri ân hạn I x1
Ban tổ chức Hè về 2018 x1
Bình luận hạng I x1
Vì sự trở lại hạng I x1
Câu trả lời hay hạng I x1
...